Talsu novada pašvaldība
pārceļas uz jaunu interneta mājvietu.

Mūsu jaunā adrese

www.talsunovads.lv