Ziņas

Pilsētās un pagastos
30. septembris 2019

Jaunajā Celtnieku ielā pabeigti būvdarbi

Septembra beigās noslēdzās būvdarbi Jaunajā Celtnieku ielā, kas izbūvēta projektā “Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Projekts īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Jaunajā Celtnieku ielā izbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma, lietus ūdens kanalizācijas savākšanas sistēma, kā arī ielas […]

Sociālā aizsardzība
30. septembris 2019

Rīgā pirmo reizi norisinājās aprūpētāju profesionālās sacensības

Piektdien, 27.septembrī, Rīgā pirmo reizi notika konkurss, kurā tika noskaidrots labākais aprūpētājs, labākā aprūpes komanda, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros. Pasākumu organizēja Rīgas domes Labklājības departaments, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, palielinātu aprūpētāju kvalifikāciju un profesijas prestižu sabiedrībā, kā arī paaugstinātu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai. Konkursā piedalījās visi Rīgas pilsētas pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes centri, kā arī iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Rīgas pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu. Sacensības norisināsies Rīgas sociālās aprūpes centra (RSAC) „Mežciems” telpās (Malienas iela 3A). Sacensībās piedalījās 13 komandas.

Uzņēmējdarbība
30. septembris 2019

Talsu novada pašvaldība ar sadarbības partneriem Saldū un Lietuvā darbojas “Ieslēdz uzņēmējdarbību” režīmā

11. septembrī Rietavā (Lietuvā) Tūrisma un biznesa informācijas centrā notika noslēguma konference projektam “Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību” (BEE Lab). Tajā katrs projekta partneris iepazīstināja ar paveiktajiem darbiem, arī Talsu novada pašvaldība ar atjaunotajām kinoteātra “Auseklis” telpām un iegādāto aprīkojumu konferenču rīkošanai.

Novadā
30. septembris 2019

Nopļauj zāli rudenī, lai pavasarī nav jādedzina kūla!

Lai arī rudens sākumā daudzi par zāles pļaušanu jau ir aizmirsuši, tomēr jāatceras, ka labāk to darīt tagad, nekā pieļaut pavasarī kūlas veidošanos. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka īpašnieka atbildību par zemes apsaimniekošanu un zāles pļaušanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Novadā
30. septembris 2019

Izglītības pārvaldes grāmatvedības uzskaite nākamajā gadā būs centralizēta

No nākamā gada 1. janvāra Talsu novada pašvaldībā tiks uzsākta vienota centralizētās grāmatvedības uzskaite, kā atsevišķu nodokļu maksātāju izslēdzot Izglītības pārvaldi.

Sabiedrības līdzdalība
29. septembris 2019

Aicinām izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas novembrī tiks organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem godināsim Talsu novada iedzīvotājus un organizācijas. Aicinām izvirzīt pretendentus apbalvojumiem.

1 2 3 no 7