Ziņas

Sociālā aizsardzība
28. februāris 2020

Talsu novada dome neatbalsta nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” likvidēšanu

Jau 17. februārī Talsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā tika skatīts jautājums par nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” turpmāko darbību. Nodibinājuma padome, ko pārstāvēja visi trīs Talsu novada Krīžu centra dibinātāji – nodibinājuma “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”, Latvijas Bērnu fonda un Talsu novada pašvaldības pārstāvji – bija lēmusi par Talsu novada […]

Izglītība
28. februāris 2020

Talsu sākumskolu pievienos Talsu Valsts ģimnāzijai

Talsu novada domes deputātu vairākums 27. februāra domes sēdē lēma par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai. Izmaiņas paredzēts ieviest no šī gada 1. septembra. Jautājums ir raisījis plašas diskusijas: skolēnu vecāki ir pauduši neizpratni par negaidītu šī jautājuma aktualizēšanu un sasteigtu pārejas posmu, kā arī par nepietiekošiem argumentiem un bažām par turpmāko Talsu sākumskolas […]

Veselība
28. februāris 2020

Ziemeļkurzmes reģionālā slimnīcā Ventspilī un Talsu filiālē veikti drošības pasākumi Covid-19 (koronavīrusa) gadījumā

Sakarā ar Covid-19 jeb koronavīrusa infekcijas straujo izplatību pasaulē, arī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī un filiālē Talsos, ir veikti nepieciešamie sagatavošanās pasākumi, ja būs nepieciešamība uzņemt, izolēt un ārstēt slimniekus ar Covid-19. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī un filiālē Talsos veikta ventilācijas sistēmu pārbaude, veikta darbinieku papildus apmācība, iegādāti aizsargtērpi, aizsargbrilles un respiratori darbiniekiem, gadījumā, ja […]

Novadā
27. februāris 2020

Talsu novadu apmeklēs Kanādas vēstniecības Latvijā komercdirektore

3. martā Talsu novadā ieradīsies Kanādas vēstniecības Latvijā komercdirektore Irēna Cīrule, lai ar uzņēmējiem pārrunātu sadarbības iespējas ar Kanādu. Vizītes laikā I. Cīrule iepazīsies ar Talsu novada uzņēmējdarbības vidi, pārrunājot tās iezīmes ar Talsu novada domes un pašvaldības vadību, kā arī uzklausīs Talsu Komersantu kluba valdi. Tāpat ar Kanādas vēstniecības Latvijā komercdirektori tiksies Latvijas Tirdzniecības […]

Pilsētās un pagastos
27. februāris 2020

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā

27. februārī Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, Talsu novada pašvaldība paziņo, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2020. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-17e/1, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos Talsu novadā (kadastra Nr. 8801 006 […]

Pilsētās un pagastos
26. februāris 2020

Valdgales pagasta Pūņās pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Talsu novada Valdgales pagastā no 26. marta tiks mainīts Valdgales pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Pūņās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no 11.30 līdz 12.30 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Ņemot […]

1 2 3 no 8