Kapu svētki Talsu novadā

ĀRLAVAS PAGASTS
1. augustā
plkst. 14.00 Ķurbes kapos
9. augustā
plkst. 14.30 Dūmciema kapu un Sila kapu Kapusvētku dievkalpojums notiks Ārlavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

BALGALES PAGASTS
29. augustā
plkst. 10.00 Niedrupura kapos
plkst. 11.00 Dursupes kapos
plkst. 12.00 Balgales kapos
plkst. 13.00 Galtenes kapos

ĢIBUĻU PAGASTS
1. augustā
plkst. 10.00 Labdzeņu kapos
plkst. 11.00 Ģibuļu kapos
plkst. 12.00 Garsilu kapos
plkst. 13.00 Maķīšu kapos
plkst. 14.30 Cīruļu kapos
plkst. 15.30 Talsciema kapos
2. augustā
plkst. 10.00 Dižruņķu (Ruņķu) kapos
plkst. 11.00 Kalešu kapos
plkst. 12.00 Vērtnieku (Kāņu) kapos
plkst. 13.30 Spāres kapos
plkst. 14.30 Mazputniņu (Dižputniņu) kapos
plkst. 15.30 Gaviļnieku kapos
plkst. 16.30 Lieknieku kapos

ĶŪĻCIEMA PAGASTS
26. jūlijs
plkst. 13.00 Dzedru kapsētā
plkst. 14.00 Ķūļciema kapsētā

LAIDZES PAGASTS
1. augustā
plkst. 11.00 Maķu kapos
plkst. 11.45 Nodenu kapos
plkst. 12.30 Rocežu kapos

LAUCIENES PAGASTS
1. augustā
plkst. 11.00 Garlenes kapos
plkst. 12.00 Oktes kapos
plkst. 13.00 Klopenes kapos
plkst. 14.00 Pūckalnu kapos
plkst. 15.00 Tuņņu kapos

LĪBAGU PAGASTS
22. augustā
plkst. 11.00 Sukturu kapos
plkst. 12.00 Ozoliņu kapos
plkst. 13.00 Ķīļu kapos
plkst. 14.00 Lībagu kapos
plkst. 15.00 Slaparu kapos
plkst. 16.00 Bungu kapos
plkst. 17.00 Ratnieku kapos
Kapu svētku svētbrīdi vadīs mācītājs Elmārs Derzāvis. Mirkli pabūsim kopā ar saviem mīļajiem un baudīsim atmiņu pieskārienu

LUBES PAGASTS
9. augustā
plkst. 14:30 Lubes, Dižgalu un Mārkciema kapusvētku dievkalpojumi notiks Ārlavas evanģēliski luteriskajā baznīcā

SABILE UN ABAVAS PAGASTS
8. augustā
plkst. 10.00 Strautu kapos
plkst. 11.00 Būķu bērzu kapos
plkst. 12.00 Valgales kapos
plkst. 13.00 Mācītāju kapos
plkst. 14.00 Annužu kapos
plkst. 15.00 Kāroņu kapos
plkst. 16.00 Meža kapos

STRAZDES PAGASTS
22. augustā
plkst. 10.00 Annasciema kapos Strazdē
plkst. 11.00 Strazdes kapos
plkst. 12.00 Jaupagasta kapos

TALSI
29. augustā
plkst. 11.00 Liepu un Eglaines kapos
plkst. 12.30 Jauviņu un Meža kapos
plkst. 14.00 Antiņu un Vācu kapos
plkst. 15.30 Jaunajos kapos

VALDEMĀRPILS
16. augustā
plkst. 16.00 Valdemārpils pilsētas kapos

VALDGALES PAGASTS
25. jūlijā
plkst.15.00 Frītagu kapsētā (Romas katoļu draudze)
1. augustā
plkst.14.00 Sumbru kapsētas Kapusvētku dievkalpojums notiks Dundagas luterāņu baznīcā
9. augustā
plkst. 14.30 Frītagu kapsētas (Ev.lut. draudze) Kapusvētku dievkalpojums Ārlavas baznīcā

VANDZENES PAGASTS
9. augustā
plkst. 13.00 Uguņu kapos
plkst. 13.30 Upesgrīvas kapos
22. augustā
plkst. 11.00 Odriņu kapos
plkst. 11.30 Kalniņu kapos
plkst. 12.00 Dižkuģnieku kapos
plkst. 12.30 Klānu kapos
22. augustā
plkst. 10.00 Dārtes kapos
plkst. 11.00 Tiļkalnu kapos
plkst. 12.00 Krauju kapos
plkst. 13.00 Stebuļu kapos

VIRBU PAGASTS
22. augustā
plkst. 12.00 Jaunpagasta kapos kopā ar mācītāju Jāni Kundziņu