Apliecinājumi par būvju gatavību ekspluatācijai vai nojaukšanai

APLIECINĀJUMI PAR BŪVJU GATAVĪBU EKSPLUATĀCIJAI VAI NOJAUKŠANU

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.14. pielikums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu
Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”11. pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”7. pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”8. pielikums Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”11. pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”12. pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”11. pielikums Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu