Sabiles mūzikas un mākslas skola

Vadītāja: Zinta Ošenberga
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālrunis: 63252196; 26499437
E–pasts: sabilesmms@talsi.lv

Muzikas un makslas skola sabile