Laucienes pamatskola

Vadītāja: Signeta Šveiduka
Adrese: “Laucienes pamatskola” ,Lauciene,Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 22026016; 63291080; 63291459 (iestāde)
E–pasts: signeta.sveiduka@talsi.lv; laucienespamatskola@talsi.lv

www.lauciene.lv

 

Laucienes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019

Laucienes pamatsk