Stendes pamatskola

Vadītāja: Elīna Vītola
Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis: 632 91645, 25545656
E–pasts: elina.vitola@talsi.lvstendespamatskola@talsi.lv

www.stendesskola.lv

stendespamsk