Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”

Vadītāja: Zane Cīrule
Adrese: Abavas iela 5, Sabile, Talsu novads, LV-3294
Tālrunis: 29341409
E–pasts: sabilespiivinodzina@talsi.lvzane.cirule@talsi.lv

www.sabile.lv