Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Vadītāja: Ilze Birzleja
Adrese: 1. maija iela 28, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 26191532; 63223757 (iestāde)
E–pasts: ilze.birzleja@talsi.lv; talsupiipiladzitis@talsi.lv

talsupiipiladzitis