Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Vadītājas p.i.: Sarmīte Pugoviča
Adrese: 1. maija iela 28, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 29232055; 63223757 (iestāde)
E–pasts: sarmite.pugovica@talsi.lv; talsupiipiladzitis@talsi.lv

talsupiipiladzitis