Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulstariņš”

Vadītāja: Līga Blaua
Adrese: Jaunā iela 1, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Tālrunis: 63276635, 26448012
E–pasts: liga.blaua@talsi.lvvaldemarpilspiisaulstarins@talsi.lv

www.valdemarpils.lv