Pūņu pamatskola (Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”)

Vadītāja: Monta Jēkabsone
Adrese: “Kamenītes”, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253
Tālrunis: 26110149; 63222940 (iestāde)
E–pasts: monta.jekabsone@talsi.lv;
punupamatskola@talsi.lv