Virbu pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” (Virbu pamatskola)

Vadītāja: Madara Štrausa
Vietniece (pirmsskolā): Ieva Jakimova
Adrese: Torņu iela 21, Jaunpagasts, Talsu novads, LV-3292
Tālrunis: 632 52341
E–pasts: ievajakimova2@inbox.lv; virbupamatskola@talsi.lv

 www.virbuskola.lv

piiZiluks