Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola

Vadītāja: Dana Kalašņikova
Adrese: K. Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 63232204; 63232206; 63232207
E–pasts: dana.kalasnikova@talsi.lv; vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv

www.talsuvakarskola.lv

vakvidimg