Pieaugušo izglītības centrs

Vadītāja: Inga Sokolova
Adrese: K. Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Tālrunis: 26518464
E–pasts: inga.sokolova@talsi.lv

Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ir Talsu novada pašvaldības izglītības atbalsta iestāde (Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta), kas koordinē un organizē pieaugušo izglītības aktualitātes Talsu novadā.

Tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīvesvietas novadā, ienākuma līmeņa un etniskās piederības, kā arī līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā.

Piedāvātās kursu apmācības

PIC NOLIKUMS