Amatierteātris “Īve”

Vadītāja: Liene Fridrihsone
Tālrunis: 26602812
E–pasts: lienefridrihsone@inbox.lv

Tinģeres saieta nams

????????????????????????????????????

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 19.00 – 23.00

Kolektīvs aktīvi  darbojas no 1989. gada, katru sezonu savus skatītājus iepriecinot ar jaunu izrādi. Šobrīd kolektīvā spēlēt priekam ļaujas 11 tā dalībnieki. Savas izrādes amatierteātra kolektīvs izspēlē ne tikai pagasta ļaudīm, bet labprāt atsaucas uzaicinājumiem gan no kaimiņu pagastiem, gan citiem Latvijas novadiem. Kolektīvs iestudē dažādu paaudžu latviešu dramaturgu darbus.