Balgales tautas nama amatierteātris

Vadītājs: Reinis Boters
Tālrunis: 28652385
E–pasts: reinisboters@gmail.com

Balgales tautas nams

Balgales_amt

Amatierteātris ar lielākiem un mazākiem pārtraukumiem Balgalē darbojas jau no 1948. gada. Tam ir sena un bagāta vēsture, kā arī talantīgi bijušie un esošie aktieri un teātra mīlētāji. Patlaban kolektīvā darbojas 16 dalībnieki. Pēdējos desmit gadus amatierteātri vadījušas režisores Regīna Znotiņa, Dina Bērziņa un Jolanta Skujeniece, bet tagad –Reinis Boters. Katru gadu amatierteātris iestudē jaunu izrādi ar kuru startē Talsu, Rojas un Dundagas amatierteātru skatē. Tāpat gada laikā sagatavoti vairāki skeči un nelieli uzvedumi Jaunā gada un Līgo svētku pasākumiem.