K. Valdemāra Talsu teātris

Vadītāja: Jolanta Skujeniece
Tālrunis: 29135157
E–pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv

Talsu tautas nams

talsu_tautas_teatris01

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 19.00

Tautas teātra nosaukums un Krišjāņa Valdemāra vārds Talsu tautas nama drāmas kolektīvam piešķirts 1959. gada 19. janvārī. Patlaban kolektīvā darbojas ap 20 dalībnieku, tā režisore ir Jolanta Skujeniece. Savā repertuārā teātris izvēlas dažādu oriģināldramaturģiju, gadā iestudē vienu  izrādi. Krišjāņa Valdemāra Talsu tautas teātris aktīvi piedalās festivālos, skatēs, dažādos pasākumos un svētkos. 2010. gadā Talsu Tautas teātrim bija 50 uzstāšanās visdažādākajās Latvijas vietās. Kolektīvs vairākkārt ar izrādēm viesojies Dānijā un Holandē. Talsu Tautas teātrim ir sava himna un devīze: “Teātris ir dzīve, un dzīve ir teātris!”