Pastendes amatierteātris “Te Rada”

Vadītāja: Gita Strazdiņa
Tālrunis: 27860859
E–pasts: gich@inbox.lv

Pastendes kultūras nams

pastendes_amatierteatris_te_rada

Nodarbību laiks: katru pirmdienu 19.00 – 21.30

Amatierteātris ir jaunākais Pastendes kultūras nama kolektīvs. Tas dibināts 2009. gada rudenī. Galvenie darbības virzieni ir dažādu formu klasisko teātra uzvedumu iestudējumi un improvizācijas teātra pamatu apgūšana. Pirmie iestudējumi bija S. Rannamā “Kadrija” un E. H. Porteres “Pollianna”. Pirmā vadītāja bija Inga Kazaka.
2017. gada rudenī notika vadītāju maiņa. Darbu uzsāka Gita Strazdiņa. Kolektīvam pievienojās jauni dalībnieki un amatierteātrim tika dots  vārds “Te Rada”.