Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama amatierteātris “Atspulgs”

Vadītāja: Sigita Līdaka
Tālrunis: 29456410
E–pasts: sigita.lidaka@talsi.lv

Lubes kultūras nams

Nodarbību laiks: trešdienās no 19.00

Valdemārpils amatierteātris “Atpulgs” darbojas kopš 2015.gada februāra. Teātris ar labiem rezultātiem ir startējis gan novada, gan reģiona skatēs. Iestudētās izrādes: A.Grīniece “Liepas pie baznīcas”, P.Putniņš “Ar būdu uz baznīcu”, Ā.Alunāns “Pašu audzināts”. Ir iestudēti ļoti daudz viencēlieni un skeči. Kolektīvs piedalās arī kultūras nama rīkotajos pasākumos ar uzvedumiem Lieldienās, Līgo, Ziemassvētkos u.c. pasākumos.