Folkloras kopa “Talsi”

Vadītāja: Lija Dunska
Tālrunis: 29493691
E–pasts: lija04@inbox.lv

Talsu tautas nams

folkloras-kopa-talsi2

Nodarbību laiks:  katru pirmdienu 19.00

1990. gadā izveidojās folkloras kopa “Talsi”. Kolektīvā dzied visu paaudžu cilvēki – sākot no vecvecākiem, vecākiem un arī pašiem jaunākajiem. Kopā tiek izbaudīti senie svētki, kuplināti dažādi pasākumi gan Talsu novadā, gan citos Latvijas novados, arī Rīgā, Ventspilī, Liepājā – un citur, kur folkloras kopu “Talsi” aicina un gaida. Arī Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā, Anglijā, Ungārijā, Holandē, Briselē. No 2003. gada folkloras kopu vada Lija Dunska.
“Apzinot pasauli sev apkārt, izprotot likumsakarības, cilvēkam ir vieglāk atrast savu vietu pasaulē. Ieraugot savu vietu dabā, vieglāk izprast to, ko mēs saucam par folkloru jeb savas kultūras mantojumu. Ar gudrību lietots, šis mantojums iegūst vērtību un savu nozīmi šodien”, atklāj folkloras kopas dalībnieki.