Interešu klubs „Jaunie režisori”

Laima Inga Putniņa
Vadītāja

Tālrunis: 63222751, 26219205
E-pasts: laima.putnina@talsi.lv

Valdgales tautas nams
Nodarbību laiks: trešdienās, plkst. 15.00 – jauniešu grupai, plkst. 17.00 – pieaugušajiem

Interešu klubs „Jaunie režisori” dibināts 2011. gada septembrī. Kolektīva mērķis ir radīt jauniešos interesi par video un filmu veidošanu. Galvenie uzdevumi ir palīdzēt jauniešiem izprast, kā tiek veidoti dažādi videomateriāli, kā arī dot iespēju pašiem veidot savus video rullīšus. „Jaunie režisori” nodarbību laikā patstāvīgi strādās pie savu video darbu radīšanas, lai ar tiem iepazīstinātu arī pārējos pagasta iedzīvotājus īpašos pasākumos.