Ķūļciema skatuves runas kolektīvs

Sarmīte Miezīte
Vadītāja
Tālrunis: 63254426
E-pasta adrese: sarmite.miezite@talsi.lv

Ķūļciema BLPC
Nodarbību laiks: svētdienās

skatuves kolektivs

Kolektīvs uzsāka darbību 2009. gadā un tas dalās divās grupās – pieaugušo un bērnu. Uz mazās iestādes skatuvītes tiek iestudētas teātra izrādes, skeči, skandinātas balsis un „izlocītas kājas”. Arī bērni ļoti labprāt izspēlē teātra izrādes, deklamē dzeju un dzied. Abi kolektīvi aktīvi kuplina Ķūļciema pagasta rīkotos pasākumos.