Pensionāru klubs „Labākie gadi”

Melānija Jansone
Vadītāja
Tālrunis: 63254148

Lubes tautas nams
Nodarbību laiks: otrdienās, plkst. 15.00 – 17.00

Pensionāru klubs „Labākie gadi ” dibināts 2001. gadā un nesen nosvinēja 10 gadu jubileju. Kolektīvs darbojas radoši un aktīvi piedalās Lubes pagasta pasākumos, kā arī visos Talsu novada pensionāru klubu rīkotajos sarīkojumos.