Pļavmuižas saieta nama mākslas studija

Vadītāja: Lolita Bētiņa
Tālrunis: 26301182

Pļavmuižas saieta nams