Puķu draugu klubs „Pojenes”

Benita Šuršina
Vadītāja
Tālrunis: 26378671
E-pasta adrese: benita.sursina@talsi.lv

Pļavmuižas saieta nams
Nodarbību laiks: reizi mēnesī pēc vienošanās

pukudraugupulcinspojenes

Interešu klubs -puķu draugi – dibināts 2001.gadā. Kolektīvā darbojas 14 dalībnieces no Pļavām, Laucienes un Balgales. Kolektīvs nosaukumu “Pojenes” ieguva 2011.gadā, atzīmējot kolektīva 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Kolektīva tradīcijas: jaunu zināšanu apguve no jaunākās literatūras, sava un apkārtējo pagastu daiļdārzu  apskate, piedalīšanās Latvijas Puķu draugu saietos.