Stendes tautas nama līnijdeju grupa “Evita”

Vadītāja: Vija Ābele
Tālrunis: 26895490

Stendes tautas nams

Nodarbību laiks: trešdienās 19.00