Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama līnijdeju grupa “Tiņģere”

Vadītājs: Einars Maurers
Tālrunis: 29628077

Tiņģeres pils

Azartiskais un vienmēr atraktīvais līnijdeju kolektīvs pirmoreiz kopā sanāca 2007.gada vasarā. Kolektīvs darbojas radoši un iesaistās kā dažādos pagasta, tā arī novada organizētajos pasākumos. Dejas solis tiek papildināts ar interesantiem tērpiem un pat teatralizētiem iestudējumiem, lai latviešiem neraksturīgos dejas ritmus un soļus darītu tuvākus un saprotamākus skatītājiem.