Jauktais koris “Uz augšu”

Vadītājs: Mārtiņš Baumanis
Tālrunis: 26733618
E–pasts: mrbaumanis@gmail.com

Talsu tautas nams

Koris Uz augsu

Nodarbību laiks: katru trešdienu 18.00 –21.00

Talsu jauktais koris “Uz augšu” savu darbību sāka 1994. gadā ar diriģenti Guntu Paškovsku. Ilgus gadus kora vadītāja bija Agrita Priedniece. Kopš 2013. gada septembra kori vada diriģents Matīss Tučs, kormeistare Romuta Ozolniece un koncertmeistare Ilze Vaice.
Kora dalībnieki ir visdažādāko profesiju pārstāvji vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Katru sezonu dziedātāju skaits nedaudz mainās, bet vidēji ir ap 30 līdz 35 dziedātājiem.
Jauktais koris vairākkārt pabijis koru festivālos Grācā (Austrija), Alta Pusteria (Itālija), kā arī Kopenhāgenā un Glostrupā (Dānijā). Korim ir tradīcijas, kas tiek koptas visu kolektīva pastāvēšanas laiku: sezonas sākuma un noslēguma atzīmēšana, kā arī tematiskais Ziemassvētku pasākums. Par tradīciju kļuvusi arī piedalīšanās Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos. Kolektīvs pabijis svētkos Rīgā, Klaipēdā, Tartu un Reikjavīkā.
Korim “Uz augšu” ir draugu kolektīvi Talsos, Laucienē, Jelgavā, Kandavā, Olainē un Rīgā. Ar tiem kopīgi tiek rīkoti sadraudzības koncerti. Savas pastāvēšanas laikā koris regulāri piedalās dziesmu svētkos:  gan novados un reģionos, gan Ziemeļvalstu un Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.
Par lielāko sasniegumu kolektīvs uzskata savu spēju pastāvēt, un šajos laikos tas nav maz. Koru skatē 2014. gadā koris ieguva I pakāpes diplomu un vasarā piedalījās Pasaules koru Olimpiādes pasākumos un koncertos Rīgā.

Jauktais Koris “Uz Augšu” 2014. gadā nosvinēja savu divdesmito dzimšanas dienu ar lielisku jubilejas koncertu.