Senioru koris “Atbalss”

Vadītāja: Astrīda Priekule
Tālrunis: 26348527
E–pasts: astridapriekulea@inbox.lv

Talsu tautas nams

Atbalss

Nodarbību laiks:  katru ceturtdienu 13.30

Koris darbojas kopš 1964. gada, regulāri piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, Dziesmu dienās dažādās Latvijas pilsētās, kā arī Talsu novada pasākumos un koru skatēs. Koris aktīvi veido sadraudzības koncertus ar koriem Latvijā, kā arī organizē Senioru sadziedāšanās pasākumus. Neaizmirstami ir uzstāšanās brīži baznīcās.
Pašlaik korī ir ap 50 dziedātāju, kuri ar lielu entuziasmu katru nedēļu pieskandē Talsu tautas namu. Gadu gaitā izveidojušās jaukas un noturīgas tradīcijas – vakarēšanas, svinot gadskārtu svētkus un dalībnieku jubilejas, kopīgi ceļojumi, teātru un koncertu apmeklējumi.
Daudzu dziedātāju plecos jau guļ prāva gadu nasta, taču dziesmas brīnums ļauj pieveikt ikdienu un justies vajadzīgam, tas ļauj sastapt savā ceļā arvien jaunus draugus. Koris “Atbalss” arvien vēlas būt tur, kur mīl dziesmu.