Sieviešu koris “Dīva”

Vadītāja: Inese Ozoliņa
Tālrunis: 26526524
E–pasts: ineseemilija@inbox.lv

Vandzenes tautas nams

vandzene_diva

Nodarbību laiks: katru pirmdienu un ceturtdienu 19.00 –21.00

Pirmā kopā nākšana sieviešu korim “Dīva” atzīmēta 1998. gadā. Koris piedalās dziesmu un deju svētkos, novada skatēs, sadraudzības un sadziedāšanās notikumos kaimiņu pagastos un, protams, visos vietējos pasākumos.