Vīru koris “Dziedonis”

Vadītāja: Astrīda Priekule
Tālrunis: 26348527
E–pasts: astridapriekulea@inbox.lv

Talsu tautas nams

korisdziedonis

Nodarbību laiki: katru trešdienu 18.00 –21.00

Talsu tautas nama vīru koris “Dziedonis” dibināts 1948. gadā. Kora prezidents ir Edžus-Edvards Mālmeistars, kurš korī dzied jau kopš 1959. gada. Ilggadīgi kora dziedātāji ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi ir talsenieki Imants Freimanis, Kārlis Krišlauks, Aleksandrs Toporkovs, Alfrēds Cipels, Vilnis Volanskis, Jānis Švedenbergs un Dainis Priekulis. Korī dzied vīri ne tikai no Talsiem, bet arī no Ugāles un Laucienes.
Jau vairākas sezonas ar kori strādā diriģents Raimonds Felšs, kurš diriģenta specialitāti apgūst Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kora vīri jau pratuši novērtēt Raimonda trumpjus – novadnieks – ar pedagoga ķērienu, diplomāts, ar jaunāko teorētisko bagāžu, ko apgūst pie akadēmijas pasniedzējiem.
Skaitliski nelielā sastāva dēļ jau vairākas sezonas koris sniedz koncertus kopā ar Jelgavas Lauksaimniecības Universitātes vīru kori “Ozols” un Brocēnu vīriem –kopā veidojot Kurzemes hercogistes vīru kori. Par kora tradīciju kļuvusi piedalīšanas ikgadējā Latvijas vīru koru Lāčplēša dienai veltītā koncertā Latviešu biedrības namā  11. novembrī.
Daudziem ‘Dziedoņa”  koristiem plecos jau gada nasta, bet iegūts arī pamatīgs dziedātāja rūdījums –tas vajadzīgs gan koncertos, gan lai ballēs izdancinātu daiļās kolēģes no sieviešu koriem. Koris arī bieži saņem ielūgumus uz sadraudzības koncertiem dažādās Latvijas pilsētās.
Nevar nepieminēt arī vīra kora “Dziedonis” savulaik iegūstot laurus: 1973. gada Dziesmu svētku Simtgades koru skatē –3. vieta, 1980. gada skatē –3. vieta. Toreiz kora “Dziedonis” sastāvā uz podestiem atradās 80 vīri!
Lai saglabātu vīru kora dziesmu gadiem koptās dziedāšanas tradīcijas, “Dziedoņa” vīri aicina dziesmu mīlošos jaunekļus un vīrus savā pulkā!