Audēju kopa “Talse”

Vadītāja: Mudīte Siliņa
Tālrunis: 25917072
E–pasts: muditesilina@inbox.lv

Talsu tautas nams

Talse

Nodarbību laiks:  katru piektdienu 12.00

Audēju kopa “Talse” ir viens no vecākajiem Talsu tautas nama kolektīviem, rokdarbnieces cītīgi auž jau kopš 1959. gada. 2009. gada audēju kopa ar vērienīgu izstādi “Lidojošie deķi” svinēja kolektīva pusgadsimta jubileju. Tad arī tika pieņemts lēmums turpmāk saukties par audēju kopu “Talse”. Tās rokdarbnieces ne tikai izstrādā tradicionālos dažādu novadu tautiskos brunčus, blūzes, jostas, villaines, galvassegas, seģenes un lina galdautus, bet arī auž mūsdienīgus un spilgtus lupatu deķus, segas un lakatus. Audējas regulāri piedalās izstādēs un gadatirgos dažādās Latvijas vietās, un viņu darbi ir to kvalitātes dēļ tiek augstu vērtēti.