Lietišķās mākslas kolektīvs „Pīne”

Agita Kalniņa
Vadītāja

Pļavmuižas saieta nams
Nodarbību laiks: otrdienās, plkst. 13.00 – 15.00

Pine

Lietišķās mākslas kolektīvs „Pīne” dibināts 1998.gadā. Nosaukumu ieguva 2003.gadā, atzīmējot kolektīva piecu gadu pastāvēšanu.
Kolektīvā regulāri darbojas septiņas rokdarbnieces.
Kolektīva tradīcijas: sezonas noslēguma rokdarbu izstāde, pieredzes braucieni, piedalīšanās meistarklasēs.