Lietišķās mākslas kolektīvs “Tinga”

Vadītāja: Baiba Kalna
Tālrunis: 26324662
E–pasts: bkalna@inbox.lv

Tiņģeres saieta nams

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 14.00 –18.00

Kolektīvs dibināts 2007. gadā, vienkopus pulcējot čaklākās Tiņģeres rokdarbnieces. Darbības laikā apgūtas visdažādākās tehnikas: tamborēšana, šūšana, lakatu aušana, dakšiņtamborēšana, tapošana un pērļošana. Tapusi ne viena vien skaista sega, vairāki desmiti čībiņu, lietas sveces.  Kolektīvs darbojas ļoti radoši un aktīvi, veidojot arī noformējumus dažādiem Tinģeres saieta nama pasākumiem. Regulāri apskatāmas rokdarbnieču izstādes.