Spāres lietišķās mākslas kolektīvs “Nāmetiņš”

Vadītāja: Māra Mertena
Tālrunis: 28620076
E-pasts: tabitaspare@inbox.lv

Spāres tautas nams

Nametins

Lietišķās mākslas kolektīvs “Nāmetiņš” darbojas kopš 1996.gada oktobra, tajā aktīvi darbojas 10 dalībnieces un to vada Tautas daiļamata meistare Māra Mertena.

Kolektīvs katru gadu sagatavo izstādes par tēmu „Smukdarbi mājai”, regulāri piedalās novada un republikas organizētajās lietišķās mākslas izstādēs, un arī Rīgā Brīvdabas muzeja pasākumos, kā arī Ventspils novada pasākumos. 2012. gadā “Nāmetiņš” piedalījās Kultūras izglītības un nemateriālā kultūras mantojuma, un Eiropas savienības projektā „Satiec savu meistaru”.

Kolektīva dalībnieces lepojas ar kolēģes Sandijas Paipalas panākumiem – viens no viņas darinājumiem uzņemts Talsu Novada muzeja fondos.