Stendes tautas nama lietišķās mākslas kolektīvs – rokdarbi

Vadītāja: Ina Valtere
Tālrunis: 26152461

Stendes tautas nams