Tautas lietišķās mākslas kolektīvs “Kurši”

Vadītāja: Biruta Austrupa
Tālrunis: 29867162
E–pasts: biruta.austrupa@inbox.lv

Pastendes kultūras nams

tlmk_kursi_majaslapai

Nodarbību laiks: katru piektdienu 10.00 – 3.00, katra mēneša pirmajā sestdienā 10.00 –13.00

Kolektīvs savu radošo darbību uzsāka 2009. gada rudenī Talsu novada muzejā kā Tautas lietišķās mākslas meistardarbnīca. No 2012. gada rudens “Kuršu” mājas ir Pastendes kultūras nams. Kolektīva darbības galvenais mērķis ir nodrošināt latviešu tautas kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un vairošanu. Ikdienā tiek strādāts ar etnogrāfisko mantojumu, veidota metodisko materiālu datu bāze, kā arī sekots līdzi mūsdienu modes tendencēm, veidojot senā un jaunā sintēzi.
Kolektīvā darbojas vairāk nekā 30 dalībnieces no dažādiem Talsu novada pagastiem. Notiek aktīva izstāžu darbība gan Pastendē, gan Talsu novadā, kā arī Latvijā.  “Kuršu” dalībnieču darbi novērtēti arī ārzemēs:Vācijā, Krievijā, Šveicē, Lietuvā un Igaunijā.
Kolektīvā darbojas talantīgas, ilggadīgas rokdarbnieces un iesācējas. Divas reizes mēnesī tiek organizētas pieredzes apmaiņas meistardarbnīcas, kur pieredzes bagātās meistares dalās savās zināšanās. Kolektīva pirmā un vienīgā vadītāja ir Biruta Austrupa.