Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpars”

Vadītāja: Valda Dedze
Tālrunis: 29137987
E–pasts: tautasnams@talsi.lv

Talsu tautas nams

Dzipars

Nodarbību laiks: katru otrdienu  15.00

Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpars” ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem Talsu tautas nama kolektīviem, to 1963. gadā dibinājusi tā ilggadējā (līdz 2000. gadam) vadītāja un dvēsele Maiga Anna Trukmane. Pateicoties viņai, pulciņš 1985. gadā ieguva Tautas lietišķās mākslas studijas statusu. Patlaban studiju vada Valda Dedze.
Rokdarbnieces izstrādā smalkus un skrupulozus rokdarbus visdažādākajās tehnikās –adīšanas, tamborēšanas, izšūšanas, aušanas un citās. Dāmu darinātie cimdi un izšuvumi sava smalkuma un kvalitātes dēļ atzīti par vieniem no labākajiem Latvijā. Rokdarbnieču darinājumu slava sniedzas arī ārpus mūsu valsts robežām, jo izcilie rokdarbi aizceļojuši ne tikai uz visdažādākajām Eiropas valstīm, bet arī uz ASV, Austrāliju un Āzijas valstīm.
Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” dalībnieces piedalījušās izstādēs ārpus Latvijas, kā arī regulāri izrāda savus darbus dažādās ekspozīcijās pilsētas, novada un valsts mērogā. Pēdējās no tām ir “Mana zaļā zeme” – pavasara izstāde zaļos toņos –, “Lūk, mana roze zied!” – ziedu motīvos – un “Vestes, vestītes un bezroči”.
Studijas rokdarbnieces ir izstrādājušas tautas tērpus, kurus īpašās svētku reizēs ar lepnumu arī valkā.