Bērnu deju kolektīvs “Circenīši”

Vadītāja: Santa Prūse
Tālrunis: 25512745
E–pasts: santa.pruse@inbox.lv

Pastendes kultūras nams

bdk_circenisi_2017

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 11.00 –12.00

Kolektīvs dibināts 1977. gadā un līdz šim laikam darbojies bez pārtraukuma. Kolektīvā dejo bērni no četru gadu vecuma. Lieliska sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi “Ķipars”, kas sniedz nenovērtējamu atbalstu kolektīva darbībai. Bērniem tiek dota iespēja sajust prieku, ko sniedz dejošana. Ar priekšnesumiem bērni kuplina koncertus gan pirmsskolas izglītības iestādes svētkos, gan kultūras nama rīkotajos koncertos. Dejotāji, kuri skolas gaitas uzsāk Pastendes pamatskolā, turpina dejot skolēnu deju kolektīvā “Jumalēni”. No mazajiem “Circenīšiem” izauguši arī braši jauniešu deju kolektīva “Austris” dejotāji.