Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Asniņi”

Vadītāja: Sanita Ratniece
Tālrunis: 29341293
E–pasts: sane36@inbox.lv

Balgales tautas nams

asnini

Nodarbību laiks: katru pirmdienu 9.00 –10.00

Deju kolektīvs “Asniņi” dibināts 2002. gadā. Ar lielu aizrautību bērni mācās latviešu tautas rotaļas un dejas. Deju soļus mazie bērni sāk apgūt jau no trīs gadu vecuma. Kolektīva pastāvēšanas laikā vairāk nekā 200 dejotāju varējuši sevi saukt šajā mīļajā un cerību pilnajā “asniņu” vārdā.
Kolektīvs piedalās Kurzemes reģiona pirmsskolas bērnu deju festivālā “Es mācēšu danci vest”, ar prieku brauc ciemos pie mazajiem dejotājiem uz Pūri un Zemīti, kā arī dejo tautas nama rīkotajos pasākumos.