Pirmsskolas deju kolektīvs “Virpulītis”

Vadītāja: Dace Hibnere
Tālrunis: 29116253

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

virpulitis

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu  15.00 –16.00

Pirmsskolas bērnu deju kolektīva “Virpulītis” dalībnieki – draiski, kustīgi, smaidīgi, reizēm nerātni un sapņaini, bet tomēr dejot griboši. Kolektīvā dejo dažāda vecuma bērni, sākot no divu gadu vecuma. Bērni pirmos dejas soļus apgūst pie vadītājas Daces Hibneres. Mazie dejotāji iemācās būt pacietīgi, saprot, ka jādarbojas kopā un jārēķinās ar citiem. Bērni dejo koncertos gan bērnudārzā, brīvā laika pavadīšanas centrā, profesionālajā vidusskolā, novadā un citos pasākumos. Ir piedalījušies arī Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.
Ikvienā koncertā, kur uzstājas mazie ķipari, zāle ir pilna ar skatītājiem, kuri priecājas par mazo dancotāju dabiskumu un mīļumu.