Senioru deju kolektīvs “Draudzība”

Vadītāja: Santa Prūse
Tālrunis: 25512745
E–pasts: santa.pruse@inbox.lv

Talsu tautas nams

draudziba01

Nodarbību laiks: katru trešdienu 19.00

Vairumam kolektīva dalībnieku dejošana ir vaļasprieks jau kopš jaunības, kad dejots Talsu “Rotā” vai Pastendes jauniešu deju kolektīvā. Turpināts dejas prieks “Talsu kuršos” vai Pastendes vidējās paaudzes deju kolektīvā. Daži dalībnieki pieņēmuši izaicinājumu uzsākt dejotprasmes apguvi jau krietni pusmūžā un lieliski iekļāvušies kolektīvā.
“Draudzības” pirmsākumi meklējami 1972. gadā  Pastendē. Kolektīva pirmā vadītāja bija Marta Reinfelde, bet 1998. gadā kolektīva vadību pārņēma Jolanta Ozola. 2008. gada rudenī kolektīvs pieņem uzaicināju turpināt darbību Talsu tautas namā.
Kustību prieks, humors un aktīvs dzīvesveids ir vērtības, kas vieno kolektīva dalībniekus un padara viņu dzīvi krāsainu. Visu darbības laiku par goda lietu kolektīvs uzskata dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, senioru festivālos un Talsu novada kultūras pasākumos.
Ilggadēja sadarbība izveidojusies ar radniecīgiem kolektīviem –”Nurme” ( Laucienes pagasts), “Kandavnieks” (Kandavas novads), Ventspils novada Ances kultūras nama senioru kolektīvs un Ķekavas novada “Sidrabaine” ir ilggadēji un sirsnīgi draugi.
“Draudzība” iedibinājusi tradīciju un aicina draugu kolektīvus ciemos uz Talsiem maija sākumā, kad notiek senioru deju kolektīvu festivāls.
Ikvienam interesentam ir iespēja kolektīvam pievienoties, pavadīt laiku kopīgos mēģinājumos, koncertos, ekskursijās, festivālos. Dejot, smieties un justies vajadzīgam!