Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Talsu kurši”

Vadītāja: Aija Konstante
Tālrunis: 26224371
E–pasts: konstante.aija@gmail.com

Talsu tautas nams

talsukursi

Nodarbību laiki:  katru svētdienu 17.00

Deju kolektīva “Talsu kurši” kodols veidojies Tautas deju ansambļa “Rota”, kur dejoja kolektīvā ilggadējā vadītāja Feodosija Utināne, laikā.  Kolektīvā ir vairākas ģimenes, kas jau vairākās paaudzēs turpina kopt tautas deju tradīciju. “Talsu kurši” vienmēr ar lepnumu pārstāv savu pilsētu Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. “Talsu Kuršu” tradīciju lokā ir gan svinīgas, gan arī pavisam nenopietnas tradīcijas. Viens no nozīmīgākajiem un skaistākajiem notikumiem, reizē arī atskaites punkts kolektīva dzīvē, ir jubilejas koncerti, kur tiek izdejotas gan senākas, gan pavisam jaunas pašu dejotāju un skatītāju iemīļotās dejas.
Jautrs un ļoti gaidīts notikums ir tā dēvētie muļķu koncerti, ko apaļās jubilejās rīko par godu tiem kolektīva dalībniekiem, kas aizdejojuši vismaz līdz 50 gadu vecumam. Kā jau īsteni latvieši, “Talsu Kurši” kopīgi atzīmē arī gadskārtu ieražu svētkus –Ziemassvētkus, Lieldienas un Jāņus. Ziemassvētku pasākumi mēdz būt gan svinīgi, gan tematiski, un neizpaliek arī dāvaniņas.