Senioru vokālais ansamblis „Atmiņas”

Vadītāja: Biruta Mertena

Stendes tautas nams

Atminas

Ansamblis „Atmiņas” darbojas no 2000.gada. Visu šo gadu garumā ansambli vadījuši vairāki vadītāji un katrs no viņiem atstājis gabaliņu no savas sirds siltuma, savu enerģiju un labās domas. Tāds bija gan Ilmārs Deksnis, kurš savas meitenes  pavadīja uz ģitāras, tāda bija arī Ingrīda Vintermane, ar savu īpašo attieksmi pret ikvienu ansambļa dalībnieci, kā arī Romuta Ozolniece un šobrīd Biruta Mertena.  „Atmiņu” dziedātājas arī aktīvi koncertē – par tradīciju jau kļuvuši braucieni uz Laucienes pansionātu, kur dziedātājas vienmēr tiek ļoti gaidītas. Tādi ir arī daudzie pensionāru klubiņu sadraudzības vakari, kuros vienmēr skan dziesmas un smiekli, un kur tad vēl tradicionālās Lieldienu un Ziemassvētku senioru balles, kurās vienmēr jāuzstājas. Ar ļoti lielu atbildību dāmas vienmēr gatavojas vokālo ansambļu skatēm un lieliski rezultāti neizpaliek. Tie ir godam nopelnīti I pakāpes vērtējumi.