Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Vakaravīksne”

Vadītāja: Lidija Laua
Tālrunis: 28932847
E–pasts: lidijalaua@inbox.lv

Valdemārpils kultūras nams

sen_varaviksne

Nodarbību laiks: ceturtdienās, plkst. 18.00 – 20.00

Kolektīva izveidošanās gads ir 2000. Kopš tā pastāvēšanas pirmsākumiem kolektīvs ļoti aktīvi darbojas, koncertē un veido savus koncertus un pasākumus. „Varavīksne” atbalsta visus pilsētas veidotos pasākumus, dzied dievkalpojumā Valdemārpils ev. lut. baznīcā, kuplina svecīšu vakarus un kapusvētkus Valdemārpils kapsētā.