Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”

Vadītāja: Ingrīda Gulbe
Tālrunis: 26186848
E–pasts: ingridagulbe@inbox.lv

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nams

kaprize