Sieviešu vokālais ansamblis “Zvārgulītes”

Vadītāja: Eva Znots-Znotiņa
Tālrunis: 26868599
E–pasts: sarmite.miezite@talsi.lv

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

Zvargulites