Tiņģeres sieviešu vokālais ansamblis

Vadītāja: Baiba Pipare
Tālrunis: 26549197
E–pasts: pipare@inbox.lv

Tiņģeres saieta nams

tingeresva

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 14.00 –18.00

Kolektīvs dibināts 1997. gadā. Ansamblī dzied astoņas dalībnieces. Kolektīva dalībnieces izpilda ne tikai Latvijā zināmu autoru dziesmas, bet repertuāru kuplina arī pašu dalībnieču saceretās melodijas un dziesmu teksti. Tā tapusi dziesma, kas ir veltījums Tiņģerei. Sieviešu vokālais ansamblis aktīvi piedalās pagasta un novada organizētajos sadziedāšanās pasākumos, skatēs, ir nodibināta draudzība arī ar Durbes dziedātājām Liepājas novadā.