Virbu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Ziemeļkūri”

Vadītāja: Dace Zvirbule
Koncertmeistare: Jutta Dreiberga

Virbu kultūras nams