Virbu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis

Vadītāja: Ilzīte Zvirgzdiņa
Tālrunis: 26526109
E–pasts: izlitezvirgzdina@inbox.lv

Virbu kultūras nams